Sala konferencyjna
13:5014:00
Rozpoczęcie Jacek Jassem, Maciej Krzakowski, Moderator konferencji: Krzysztof Jakubiak
10 min
14:0015:00
Sesja I. Tworzenie programów lekowych wobec potrzeb i możliwości
60 min

14:00 - 14:10

Tworzenie programów lekowych na przykładzie programu lekowego leczenia chorych na czerniaka Piotr Rutkowski

14:10 - 14:20

Tworzenie programów lekowych na przykładzie przewlekłej białaczki limfocytowej Iwona Hus

14:20 - 14:30

Perspektywa Ministerstwa Zdrowia Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia

14:30 - 14:40

Perspektywa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Roman Topór-Mądry

14:40 - 14:50

Perspektywa Narodowego Funduszu Zdrowia Iwona Kasprzak

14:50 - 15:00

Dyskusja
15:0015:15
Przerwa 15 min
15:1516:15
Sesja II. Ekonomiczne aspekty programów lekowych
60 min

15:15 - 15:30

Wartość ludzkiego życia przez pryzmat QALY Marcin Czech

15:30 - 15:45

Próg opłacalności Maciej Niewada

15:45 - 16:00

Programy lekowe z perspektywy producentów Izabela Obarska

16:00 - 16:15

Dyskusja
16:1516:30
Przerwa 15 min
16:3017:30
Sesja III. Problemy w interpretacji zapisów programów lekowych
60 min

16:30 - 16:45

Rak piersi Barbara Radecka

16:45 - 17:00

Rak jelita grubego Piotr Potemski

17:00 - 17:15

Rak nerkowokomórkowy Piotr Wysocki

17:15 - 17:30

Dyskusja
17:3017:35
Podsumowanie pierwszego dnia
5 min
Sala konferencyjna
10:0011:00
Sesja IV. Problemy w realizacji programów lekowych (część I)
60 min

10:00 - 10:10

Chorzy uczestniczący wcześniej w badaniach klinicznych Rafał Dziadziuszko

10:10 - 10:20

Chorzy ze wskazaniami do wykorzystania leków z więcej niż jednego programu Tomasz Kubiatowski

10:20 - 10:30

Programy lekowe a aktualny stan wiedzy Piotr Wysocki

10:30 - 10:40

Nawigacja w meandrach programu lekowego leczenia szpiczaka plazmocytowego Jan Maciej Zaucha

10:40 - 11:00

Dyskusja
11:0011:15
Przerwa 15 min
11:1512:15
Sesja V. Problemy w realizacji programów lekowych (część II)
60 min

11:15 - 11:30

Leczenie w ośrodkach nieposiadających programów lekowych Renata Duchnowska

11:30 - 11:45

Leczenie powikłań występujących w programach lekowych Ewa Kalinka

11:45 - 12:00

Skrócenie procesu uzyskiwania leków do nowych programów Renata Duchnowska

12:00 - 12:15

Dyskusja
12:1512:30
Przerwa 15 min
12:3013:30
Sesja VI. Możliwości poprawienia dostępu do programów lekowych
60 min

12:30 - 12:45

Szerokie profilowanie molekularne w raku płuca Joanna Chorostowska-Wynimko

12:45 - 13:00

Diagnostyka patomorfologiczna Andrzej Marszałek

13:00 - 13:15

Programy lekowe w poszczególnych województwach Maciej Krzakowski

13:15 - 13:30

Dyskusja
13:3013:45
Przerwa 15 min
13:4514:45
Sesja VII. Głos Pacjentów
60 min

13:45 - 13:57

Pierwsza linia leczenia pacjentów onkologicznych priorytetem zmian w programach lekowych Rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych: Aleksandra Rudnicka

13:57 - 14:09

Programy lekowe w onkologii dziecięcej Redaktor Naczelna portalu ONKORODZICE: Ewa Majewska

14:09 - 14:21

Program leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego jako przykład potrzeby indywidualizacji terapii pacjentów hematoonkologicznych Prezes Fundacji CARITA: Łukasz Rokicki

14:21 - 14:33

Program leczenia chorych na raka płuca jako przykład potrzeby indywidualizacji terapii pacjentów onkologicznych Grupa Wsparcia Pacjentów z Rakiem Płuca: Małgorzata Maksymowicz

14:33 - 14:45

Dyskusja
14:4515:00
Podsumowanie i zakończenie Jacek Jassem, Maciej Krzakowski
15 min
Copyrights © 2022 Via Medica