Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO

 

prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
prof. dr hab. n. med., dr hab. n. ekon., Marcin Czech
prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska
prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
dr hab. n. med. Ewa Kalinka
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP
dr n. med. Iga Lipska
prof. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
dr hab. n. med. Barbara Radecka
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki
prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha

 

Copyrights © 2022 Via Medica